al mara ka7la

galik hadi wa7ad almara ka7la bazaf mchat 3and sa7batha gatliha goliliya ach ndir bach rajli yadihafiya gatliha sa7batha labsi kolchi 7mar wahiya labsato wafi layle gatlih chof kijaytak galiha kanti fa5ra o daba znadti