dsouz douz

daba hada wahd ostad sawal tilmid kasoul 9al lih chno hiya 12 bal francais ma3rafch bda kai khmam hiya douz wahad namla 9aliha douz douz howa 9ol lih ostad tres bien