les sms

9alik hado wa7d 2 drari kano ghadyin iwa o howa w7d fihom b9a kayd7aaaaak o howa ygolih sa7bo malk tadhak gallo wa7d sahbi sra9 liya nmra dyal sa7bti mtelephon dyali iwa o howa ygolih hadchi 3lach kadhak gallo walaaaa 7it simana o howa kaytmissag m3a khto hhhh