madinate 9a39a3

hada wahde lostade 9ra3e swle talamide ayna ta9a3e madinate 9a3e9a3e? jawbo wahde tilmide galo :ta9a3o madinate 9a39a3e faw9a rasi mo3alinina ale a9ra3e hihi