makla dyale bibi

hadi wahde lmra arebiya we mra mdiniya tla9we f jareda 9lte lemra le3robiya xeno katewkli weledk bax kaye9olk mama 9atela kanexerilo silililak mexat xeratelo no5ala 9alet lewelda 9oli mama 9ala ba3eeeeeeeeeeeee