radi fi janaza dyal marto

hada wahd rajel radi fi janaza dyal marto howa radi oygol hamdo lilah bezaf dyal marat ohowa yesowlo wahd rajel gal lih 3lach katgol hamdo lilah galih awel mara ne3raf marti fin rada