sa3a almass

wahd lmra kanat na3ssa hda rajlha ofssbah nadat o9alat lih sbah noor hbiba ogaliha achnu bagha 3awtanii rani 3arfak mz1 9alat lih rah hlmt wach chriti liya sa3a dyal almass 9aliha siri rj3i n3si ohlmii wach lbstha lik