sanseure

Gal Liik hada wa7d rajl hwa o wldo wa9fin hda sanseur ma3arfinosh ashnahowa ashwiya bant lihuum mra sharfa dkhlat o shwiya mra zwina bo bogosa khrjat mno dak rajl shar fwldo o howa yguul liih siir awldi jib mok nda5luuha hna siir :p