wa 9lbi

galik hada wahd gals hwa omrato hda tlfaza rajl gal lmrato wa 9lbi gatlih lmra waroh hayati 3awtani galih wa9lbi gatlih waroh hayati 3awtani galiha wa9lbi gatlih waroh hayati galiha wa9lbi ldozim lay9lblik l3inin