alahmak

hada wahd sbitar dyal alhomak 3tahome tabib 1 DIRHAM kola wache kaydir biha wahd 5baha thta almi5ada kala tabib hada wala bi3aklo bcha 3ando kalih 3lache makadirche bhale shabk kalih choooo almalik na3se