chdou a malin saikouk

galik hada wahad khdar o gzar mdarbin lkhadar drab gazar b kilo hta rayb dawh l sbitar mli fa9 l9a lfrmliat dairin bih o howa ygol lihom : chhdo 3lih a malin saikok