icha

WAHAD DOUKTOURNTA3DYALLMAJANIN FARA9 TAMATIM DYAL ICH OKOL WAHAD CHNOU KAYDIRBIHA L9AW WAHAD KAYHARACH FIHAOMCHA 3ANDO TBIB GALO 3LACH KAT9ALAB GALIHOM ARANI KAN9ALAB 3ALA 3ICHA