lemebewe9e

hada wa7ed lemebewe9e ja 3enedo sahebo ledare wehoma yediro kasekeroute meli mecha sahebo f halo nade lemebewe9e gale feraso hade khiyena kaye3erefe ri yakel we yezid noud nemechi neresele lemoi3ene le9a sahebo rselehome 9ebele mayemechi wehowa yegoule f khatero tefo hade benademe ma khelali ma nedir 7eta lemewa3ene reselehoume