MOBID LHACHARAT

GALIK HADA WHD SRA9ZIT WMRATO KANO KAYTFRJO FTLFAZA WAHD CHWYA WAYDOZ WAHD L2ICHHAR FIH MOBID LHACHARAT WATGOLIH WAAAAAAAAAYLI WLAW KAYDWZONA AFLM DLKHL3A HHHHHH.C HAJAR