om hiya owaldha

galik hadi wahad l om galt lwaldha ba3ad mn chicha awaldi galiha wa5a nhar la5ar sawla to galt liha wach ba3adti mn chi cha awaldi galiha ah alwalida dart tiyo dyal 5 mitro