rajl ol monada

galk hada mcha lkhdma o marto dakhlt wahd rajl ojayb m3ah 9ar3at lmonada ohia diro fo9 dwaya orajlha bda ytghda ohia ti7 9ar3at lmonada orajlha gal sayft liya monada ohowa tih rajl lif dowaya galih achno kadir hnaya galih sayftni rabi njib lkhawi