S3id Jmani o sa7bo

hada S3iid jmani o saa7o 7az9in 0 dh o FIihoom lamoT dyl joo3 mChaw lwa7d Zbla bdaw kay9alBo 3la Chi HaJa Makyklo majbro walo o howa Yadir s3id jmani wa7d l fraar Fll9ab dyl o Dokhll lwa7d lm7llBa 9ssa mzn o Gallo khoYa Chi zllFa dyl l7riira fach 3taa zllFa Dar fiiha s3iid jmani lfar o bda kayghwaaT o howa Yaji 3anDo mol lm7lba Galo Ghir madirliich ladiiha hak ha Laflos mcha S3id jman lss7bo jabro mazal Kay9llb Fzbla Galo ana klit o jit o jabt m3ay laflos Galo sa7bo Chno darti Galo H Chno daart bGha Saa7boo Yadiir b7alo saFii bda saa7bo kaykol fach Galo lamool lm7laBa 3atiini l7riira Gali