wahd lmkalkh

9alik hada wahd mcha 3and sahbo o 9alih 3almni kifach nsayd lbnat 9alih sir haz wahd hajra srira o louhha liha wahd nhar bant lih wahd lbant o howa yhaz wahd lhajra kbiraaa o howa ydrobha biha o tjm3o 3lihaaaa nass o howa y9ol haydo haydo saydtha