tmout bdahk

hada wahd lwald galtlih l ostada 3tini jomla mofida mcha khraj o l9a wahd labnat kaydarbo wahda 9alt lakhra anti hmara o howa y9ayad 3ndo anti hmara o howa yl9a 3awtani wahd mol maticha galt lih wahd lamra bchhal maticha galiha malyoun gatlih n9as chwiya o howa ygol liha hazi awla hti o howa ykayad 3ndo hzi awla hti mcha 3nd babah lkah kaytfaraj f batman mni sala batman gal babah ana batman o howa y9ayad 3ando ana batman mcha 3nd khto lkaha katsana l lorniya dyl haya bina haya bina o mni mcha l lmadrasa gatlih ostada jabti l jomlaa galiha ah o hiya tgolih gol o howa ygol liha anti hmara o